93

Тут говорят!
Авторизация
Список форумов
Войти через аккаунт
 

Чей Мицкевич?
Подписаться/отписаться на тему (функция доступна только для зарегистрированных пользователей) Любимая тема (вкл/выкл) []

Страницы: 1  2  3  4  5  6  12  из  28
Добавление сообщений к этой теме для незарегистрированных пользователей невозможно
Тему смотрит 1 незарегистрированный пользователь
Модераторы
Рейтинг темы: ***** (37433 просмотрa)
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

litvinas (15.05.12 21:52) писал(a):
Адам Мицкевич (1798–1855) является наиболее известным поэтом земель Великого княжества Литовского. Родившийся в Новогрудке (в современной Беларуси), спустя три года после гибели Великого Княжества Литовского, он был горячим патриотом Литвы. Происходя из литовского рода Рымвидов-Мицкевичей, который в XVII в. переселился в Новогрудок из этнической Литвы (Радуньского прихода), он вырос в белорусском и польском окружении. Он писал по-польски, но все его мысли и мечты были связаны с литовским народом. Он немножко подучил литовский язык, чтобы понять литовские народные песни, и писал романтические поэмы о прошлом Литвы. Нынешние литовцы, поляки и белорусы считают Адама Мицкевича своим поэтом. В лице Адама Мицкевича все культурные традиции Великого Княжества Литовского объединились, чтобы создать величественный памятник раннему периоду истории Литвы
Сам о себе писал ,gente lithuanus, natione polonus

Сам о себе писал ,gente lithuanus, natione polonus[/QUOTE]

Калі ласка, дакладную спасылку.
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

staravoit (16.05.12 08:14) писал(a):
Да перевод Тарашкевича очень тяжело читается.
staravoit, ёсць і іншыя пераклады. Напрыклад,гэты.
http://mastlit.by/production/catalog...CD%E0%E9%F2%E8
і вось гэты..
http://svyatavit.iatp.by/bibliatec/M...dev/oglpt.html
А. Міцкевіч. "Пан Тадэвуш"
Задума напісаць "шляхецкую быліцу" у Адама Міцкевіча ўзнікла восенню 1831 года, калі адчайны пілігрым з Італіі дапаў на Пазнаншчыну, дзе яго напаткала пякучая вестка пра разгром Лістападаўскага паўстання. Роспач ад няўдачы (паэт спяшаўся прыняць удзел у барацьбе з царызмам са зброяй у руках), расчараванне ва ўяўнай еднасці кіраўнікоў, надзея на новы рэвалюцыйны ўздым палякаў - усё гэта на пазнанскай зямлі, прырода якой балюча нагадвала родныя наваградскія абшары, абвастрыла ў Міцкевіча настальгічнае пачуццё, якое і прывяло да задумы напісаць гімн-успамін пра вольны край, дзе жыло хоць трохі шчасця: край маленства. Памяць пра яго чалавек носіць у сэрцы са святой пашанай, як пілігрым жменю бацькоўскай зямлі. Бо чужына не грэе.
Глыбокай восенню 1832 г. Міцкевіч вярнуўся да ранейшага намеру і ў лісце сябру Стафану Гарчыньскаму 12 студзеня 1833 года паведамляў з Парыжа: "Паволі пішу вясковую паэму". Далейшае развіццё задумы можна прасачыць па чарнавых аўтографах паэмы і пісьмах творцы. Напісаўшы 4-ю песню, паэт лічыў працу амаль завершанай. Праз паўгода вымушанага перапынку над працягам "Пана Тадэвуша", скончыўшы 5-ю песню, у лісце да А. Адынца, удакладняў: "Засталося яшчэ тры". Пазней, на думку аўтара, памер твора не павінен быў перавысіць 10 песень, і ў такім аб'ёме "Пана Тадэвуша" рэкламавалі парыжскія кніжныя каталогі. Урэшце, з аўтографу бачна, што кніга 11 мела падзагаловак "Кніга апошняя". Дакладны памер шэдэўра не ўяўляўся, пакуль 13 лютага 1834 года геній не паставіў кропку і з радаснай палёгкай ад здзейсненага не ўсклікнуў: "Песень вялікіх дванаццаць!". Мо так доўга вымалёўвалася гэта агромністае палатно славянскага тытана, што падчас яго напісання аўтару мроілася, быццам жыве ў каханай Літве.
Лёс першага беларускага перакладу паэмы Адама Міцкевіча "Пан Тадэвуш" (В. Дунін-Марцінкевіч) склаўся трагічна. Пачатковыя дзве "быліцы", што пабачылі свет у Вільні ў 1859 годзе, царская цэнзура канфіскавала і, па няпэўных звестках, увесь наклад выдання спаліла. Не менш трагічны лёс напаткаў і другі беларускі пераклад, здзейснены ў 1931-1932 гадах у лёхах польскіх турмаў вядомым беларускім грамадскім і палітычным дзеячам Браніславам Тарашкевічам (1892-1938), які ў выніку абмену палітвязнямі з верасня 1933-га жыў у СССР, дзе ў 1937 годзе зноўку быў арыштаваны і, як "агент панска-буржуазнай Польшчы", расстраляны. Вывезеныя ім з "белапольскіх" турэмных сутарэнняў пераклады "Іліяды" Гамера і "Пана Тадэвуша" А.Міцкевіча апынуліся ў нетрах падвалаў НКУС, адкуль здолеў выплыць толькі апошні рукапіс, каб праз паўстагоддзе стаць здабыткам кулыуры (Мінск, 1981; Ольштын, 1984). Таму калі чарговы (ужо пасляваенны) вязень сталінскіх лагероў Пятро Бітэль узяўся перакладаць шэдэўр сусветнай паэзіі, ён нічога не мог "падгледзець" у сваіх двух пакутных папярэднікаў. Магчыма, гадаванец Барунскай і Віленскай настаўніцкіх семінарый (1925-1931) і не заняўся б перакладам, калі б не малох сталінізму, які ў 1950 годзе кінуў настаўніка нямецкай мовы з Валожыншчыны за турэмныя краты, а потым у Сібір. Там, у лагерных умовах напрадвесні 1953-га хтосьці з нявольнікаў атрымаў з Варшавы на самым дне харчовай пасылкі том паэзіі вялікага генія. Ды лічаныя беларусы разумелі польскую мову, асабліва з маладых (у савецкія "папраўча-працоўныя" лагеры траплялі нават вучні старэйшых класаў). Як вялікая рака пачынаецца з крыштальна бруістай крынічкі, так і гэты пераклад паклікала да жыцця неаднаразовая просьба вязня-падлетка, які прагнуў паэтычнага слова ў тых нялюдскіх варунках. І вось для юнака Лёні Мазуры з Дзятлава пачаў "пераствараць" паэму П.Біталь. Першыя слухачы - зняволеныя беларусы, летувісы, ды "крэсовыя" палякі - натхнялі ў адзін голас: перакладай далей!.. Ніхто не дзяліў Міцкевіча на "свайго" ці "чужога". Так ад самага пачатку бітзлеўскі пераклад, як і сам твор, насычаўся духам інтэрнацыяналізму. Пераклад Пятра Бітэля паўстаў у 1953-1955 гадах паміж лесапавалам-будоўлямі Кемераўскай вобласці і меднымі руднікамі Джэзказгана (новабудоўлі тыя потым залічалі ў актыў маладым камсамольцам-добраахвотнікам). І мала каму цяпер вядома, што замест асадкі скарыстоўваўся самаробны "аловак" з алавянага дроту, выцягнутага патаемна з ізаляцыйнага кабелю. Што замест атласнага чорнага атраманту не адна тысяча звонкіх радкоў выводзілася зялёнкай, вынесенай пакрыёма з медсанчасці знаёмым санітарам. Што замест белых аркушаў паперы разразаліся запыленыя трохслойныя мяхі з-пад цэмента. І першы "ганарар" яму вызначылі канваіры: калі ўжо "Кніга другая" (менавіта з яе пачаў пераклад П. Бітэль) была скончаная і пайшлі сотні радкоў першай кнігі, яго пасля адбою залавілі за гэтым малазразумелым (і ад таго яшчэ больш небяспечным) заняткам. Кара - трое сутак карцару. Так знакаміты твор, перакладзены на нашу мову, увайшоў у кроў і плоць, знітаваўся з імем перакладчыка, які праробленую працу лічыў сваім найгалоўным творчым здабыткам. П.Бітэль прадэманстраваў бліскучае веданне беларускай і польскай моў, здзяйсняючы свой пераклад без адпаведных слоўнікаў пад рукой. Толькі пакутны пераклад каторае дзесяцігоддзе не мог пабачыць свет, і нарэшце гэты "лагерны помнік" у выглядзе выдатнага юбілейнага фаліянта выйшаў да 200-гадовага юбілею А. Міцкевіча.
З прадмовы "Наваградзкая Іліяда" Язэпа Янушкевіча да юбілейнага выдання "Пан Тадэвуш" (Мінск, 1998).
На нашай старонцы, шаноўны Госць, "Пан Тадэвуш" змешчаны менавіта ў перакладзе Пятра Бітэля.

------------
Чытаў і польскі "арыгінал". Розніца адчуваецца. Цвірка крыху дамаляваў )
------------
З А. Міцкевіча. Пан Тадэвуш. Слова ад перакладчыка.
Аўтар: Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (1859)

Аповесьць Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш», што так ясна, так шчыра малюе характар, звычаі і абычаі нашых беларускіх паноў часу Напалеона, ужо цяпер (1859 год) перакладаецца на расійскую мову. Чаму ж, думаю, наш народ просты, што з гэтымі панамі так блізка жыў, чаму ж дробная ваколічная шляхта, што, жывучы ў лясным зацішшы, у хаце між сабою сваю родную ўжывае мову, — чаму ж яна не мае пазнаць абычаяў сваіх бацькоў?
Вось гэта ўсё і нагнала мне думку пералажыць «Пана Тадэвуша» на беларускую мову.
Праца мая ў гэтай мове, што мела заахвоціць нашага беларускага мужыка і бедную шляхту да навукі, можна сказаць, зусім не сустрэла прыяцеляў. І не знайшла яна прыяцеляў, сярод тых багатых людзей нашай старонкі, што, паводле бога і сумленьня, павінны б памагчы адкрыць цёмнаму народу вочы.
І вось я сягоння ахвярую «Пана Тадэвуша», прыбранага ў мужыцкую сярмягу, панам і простаму народу з-за пад Дняпра, Дзьвіны, Бярэзіны, Сьвіслачы, Віліі і Нёмна. Можа, народ той просты, што з маткай-прыродай блізка жыве, прыме гэты гасьцінец ад свайго дудара, што апошнія мінуты свайго жыцця на карысьць народу аддае.
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

staravoit (16.05.12 08:18) писал(a):
Так он Новогрудчину Литвой и считал.
Ня толькі ён, а і ўсе ягоныя сябры, а таксама папярэднікі і нашчадкі)

Напрыклад, Яцкоўскі, Ходзька, Жавускі, Орда,Манюшка, Скірмунт...-пералік творчых асобаў.

З летувіса-жамойтамі ён сутыкнуўся,калі быў адасланы ў Коўна, па размяркаваньню, падалей ад Літвы.
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

http://ifolder.ru/30234295

Артыкул Дэвіда Альтоўэна "Natione Polonus" i "Narod Szlachecki". З АРХЭ.
Мова-родная.
 

Олишанский Олишанский в оффлайне

графоман
Сообщений: 3 170

Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный

pollexian (15.05.12 00:04) писал(a):
Такой же пук выдают "отдельные персоны", пытающиеся наскрести евреев среди польско-литовской шляхты. Отдельные евреи шляхетство получали, но это были единицы и никакой погоды они не делали.
угу, и сам Мицкевич является прекрасным олицетворением сей удивительной толерантности

--------------------
"Хозяин земли Русской - есть один лишь русский" Ф.М.Достоевский
 

pollexian pollexian в оффлайне

графоман
Сообщений: 7 550

pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный

gervasij (16.05.12 09:53) писал(a):
З летувіса-жамойтамі ён сутыкнуўся,калі быў адасланы ў Коўна, па размяркаваньню, падалей ад Літвы.
Праўда сам Міцкевіч і не падазраваў, што Коўна - гэта ўжо не Літва

--------------------
Есть вещи важнее и ближе чем начало и конец, жизнь и смерть (с) Эрнст Юнгер
 
 

pollexian pollexian в оффлайне

графоман
Сообщений: 7 550

pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный pollexian популярный

Олишанский (16.05.12 19:10) писал(a):
угу, и сам Мицкевич является прекрасным олицетворением сей удивительной толерантности
Нашей шляхте по толерантности далеко до русского дворянства с его Ахматовыми, Бахметьевыми, Аксаковыми, Урусовыми, Юсуповыми, Хаджибеевыми, Лорис-Меликовыми, Хан-Пашаевыми

--------------------
Есть вещи важнее и ближе чем начало и конец, жизнь и смерть (с) Эрнст Юнгер
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

pollexian (16.05.12 23:42) писал(a):
Праўда сам Міцкевіч і не падазраваў, што Коўна - гэта ўжо не Літва
Калега і сябра Міцкевіча, Ігнат Дамейка, жыхар Лідчыны, так напісаў - "Маланкай праляцела вестка пра паўстаньне (1831) і запаліла Жмудзь і нашу Літву". Калі Дамейка "вандраваў" са сваім камандзірам Мацевічам (якога ён называў жамойтам,і які ведаў жамойцкую мову) і раптоўна апынуўся ў Кейданах (на поўнач ад Коўна), Мацевіч звярнуўся з палымянай прамовай да тамтэйшага паўстанцкага люду на жамойцкай мове,што ім вельмі спадабалася.
Таму, Літва-гэта Літва, а Жмудзь, гэта,відаць... Жмудзь.
 

Олишанский Олишанский в оффлайне

графоман
Сообщений: 3 170

Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный Олишанский популярный

pollexian (16.05.12 23:47) писал(a):
Нашей шляхте по толерантности далеко до русского дворянства с его Ахматовыми, Бахметьевыми, Аксаковыми, Урусовыми, Юсуповыми, Хаджибеевыми, Лорис-Меликовыми, Хан-Пашаевыми
угу, далеко... очень - там целые кланы из Витовтовых татар-мусульман были, а не пара-тройка десятков давно обрусевших потомков татар в каком-нибудь десятом поколении, давно уже ассимилированных и прочно забывших о своих далеких корнях
да ладно татары то, евр... пардон - польско-литовская шляхта еврейского происхождения - это вам не пара десятков, это преизряднейшая часть элиты страны!
з.ы. кстати еще Салтыковых и Буниных забыли

Последний раз редактировалось Олишанский; 18.05.12 в 22:26.
--------------------
"Хозяин земли Русской - есть один лишь русский" Ф.М.Достоевский
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

gervasij (17.05.12 17:48) писал(a):
Калега і сябра Міцкевіча, Ігнат Дамейка, жыхар Лідчыны, так напісаў - "Маланкай праляцела вестка пра паўстаньне (1831) і запаліла Жмудзь і нашу Літву". Калі Дамейка "вандраваў" са сваім камандзірам Мацевічам (якога ён называў жамойтам,і які ведаў жамойцкую мову) і раптоўна апынуўся ў Кейданах (на поўнач ад Коўна), Мацевіч звярнуўся з палымянай прамовай да тамтэйшага паўстанцкага люду на жамойцкай мове,што ім вельмі спадабалася.
Таму, Літва-гэта Літва, а Жмудзь, гэта,відаць... Жмудзь.

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie
В лекциях по славянской литературекоторые Мицкевич читал в Коллеж де Франс (особенно в лекции 24 марта 1843 года), были изложены его взгляды на Литву, отмеченные некоторыми новыми мыслями. Он отмечал в них, что древние литовцы, «наименее известное племя в Европе», не были ни славянами, ни германцами; их язык был «старейшим из языков, на которых говорили на Европейском континенте», подобным санскриту, и в то же время он был наименее отточен литературным употреблением. По словам Мицкевича, страна выглядела ничтожно на карте, но играла крайне важную историческую роль. Этаважностьассоциироваласьвпервуюочередьсдуховнойо бластью. У литовцев можно было найти «исконную мысль и душу всех традиций». «Нигде более религиозные верования не складывались в столь обширное и органичное целое». В своих дилетантских, но характерных рассуждениях Мицкевич соотносил древнелитовский анимизм с древнеиндийской религией и называл его более чистой формой брахманизма, распространяя свой довод также и на политическое поле. Им даже была выдвинута гипотеза, что древние литовцы произошли из колонии индусов, в своих странствиях дошедших до самых берегов Балтики. По его мнению, Литва была духовно связана с Польшей уникальной связью, «каким-то великим таинством», «внешним выражением которого было заключение политического союза двух стран», «значительнейшего поворотного события в истории Севера».
http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/ve11.html

--------------------
Литвин=Литовец
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

gervasij (16.05.12 09:31) писал(a):
Сам о себе писал ,gente lithuanus, natione polonus


Калі ласка, дакладную спасылку.
[/QUOTE]


В беседе со Стефаном Гарчиньским в Дрездене (1832) Мицкевич назвал себя «диким литовцем», имея в виду, прежде всего, свой нетрадиционный характер и независимость ума

Отрывки из трех литовских народных песен, записанные рукой Мицкевича в Париже, были изданы в 1927 году Михалом Бренштейном и Яном Отрембским: по ним видно довольно основательное владение литовской грамматикой.


http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/ve11.html

--------------------
Литвин=Литовец
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

Понятие «Белоруссии» как отдельного культурного ареала возникло только около 1830 года, и слово «белорусский» встречается во всем корпусе произведений Мицкевича, кажется, лишь однажды (в его письме 1853 года Игнацию Домейко).


http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/ve11.html

--------------------
Литвин=Литовец
 
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

litvinas (19.05.12 00:10) писал(a):
Калі ласка, дакладную спасылку.
[/B]

В беседе со Стефаном Гарчиньским в Дрездене (1832) Мицкевич назвал себя «диким литовцем», имея в виду, прежде всего, свой нетрадиционный характер и независимость ума

Отрывки из трех литовских народных песен, записанные рукой Мицкевича в Париже, были изданы в 1927 году Михалом Бренштейном и Яном Отрембским: по ним видно довольно основательное владение литовской грамматикой.


http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/ve11.html[/QUOTE]


Гэта не дакладная спасылка, прабачце, а .. набор літар.
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

litvinas (19.05.12 00:40) писал(a):
Понятие «Белоруссии» как отдельного культурного ареала возникло только около 1830 года, и слово «белорусский» встречается во всем корпусе произведений Мицкевича, кажется, лишь однажды (в его письме 1853 года Игнацию Домейко).


http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/ve11.html

На падставе чаго робіцца выснова - Міцкевіч -не мае да сучаснай Вялікалітвы (Беларусі) ніякага дачыненьня?! ))

Ведаеце,якая зямля называлась Белай Русью напрыканцы 18 ст. і яшчэ ў другой палове 19ст.?

На падставе крыніц - Успамінаў пляменьніцы Тадэвуша Рэйтана,Ганны (Наваградчына) і Гелены Скірмунт (Піншчына) .
Для першай (яе кніга выйшла ў 1854г.) - Белая Русь каля Полацка і Віцебска, там быў маёнтак (адна з частак) роду Рэйтанаў і яе ******* захапілі-акупавалі ў 1772г.
Для другой- Белая Русь пачыналась за Бабруйскам, але чаму яна Белая і што гэта такое , яна-ліцьвінка з -пад Пінска, дакладна ня ведала нават ў 1864г.

Задайцесь пытаньнем , дзе была Літва Міцкевіча, Рэйтана, Манюшкі, Багушэвіча, Корсака, Валадковіча, Радзівілла, Сапегі, Тызенгаўза, Хадкевіча .. і яшчэ некалькіх мільёнаў ліцьвінаў.
Рабіце высновы.

Калі Вы можаце прывесьці дзесяткі цытат "Я-ліцьвін" з успамінаў Вашых дзеячоў культуры, мастацтва, палітыкі 18-19стст. з тэр. ад Палангі да Кернава, буду Вам вельмі ўдзячны.
А пакуль.. тэма Ліцьвіны.
http://secret-r.net/forum/viewtopic.php?t=954

Последний раз редактировалось gervasij; 19.05.12 в 13:39.
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

litvinas (19.05.12 00:40) писал(a):

Цытата з вашага артыкула:
"Начну с двух переводов Мицкевича на литовский язык, необычных в нескольких отношениях. Первый из них был сделан еще в 1822 году, но оставался в рукописи более ста лет, будучи напечатан лишь в 1929-м. Переведенная повесть носит название «Живиля» («Žywila»); ее литовский перевод включается как составная часть в романтическую историю Великого княжества, «Деяния древних литовцев и жемайтийцев». Автором этого сочинения был Симонас Даукантас, он же Шимон Довконт, в то время студент Виленского университета (Вильнюс), в котором учился и Мицкевич."

Тут наўмыснае скажэньне поўнага назову твора.З "пестні выкінуты словы".
Поўны назоў павінен гучаць так:
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių; Sposób starych Litwinów, Auksztotów i Żmudzinów [PL]
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5kh295-9b7.jpg
Просмотров: 88
Размер:	21.2 Кб
ID:	29340

Ужо адно гэта прымушае сумневацца ў тым, што аўтар знаёмы з тэкстам Даўконта.

Шукаем далей. Даўконт у свой час напісаў "Гісторыю Жмудзі", якую яму не даў надрукаваць Мацей Валанчэўскі (жмудскі біскуп), які сам нешта гістоарычнае пісаў. Гэта "Гісторыя Жмудзі" час ад часу, у біяграфіях Даўконта ці не згадваецца, ці падмяняецца "Гісторыей Летувы".

Таму ,да Вас тры пытаньня:
1. Чаму з першай кніжкі выкінуты "аўкштайты"?І як, у гэтым выпадку, быць з ліцьвінамі (куды іх прышчапіць?)

2. Чаму вашыя грамацеі-Міцкевічаведы ня ведаюць, што з імі рабіць і таму выкідаюць іх на сьметнік, як і Вы?

3. Як быць з "Гісторыей Жмудзі" (з падменай паняцій)?
4. Як быць са жмудам Мацевічам, калегай Дамейкі (сам Дамейка, зразумела, ліцьвін, хоць на летувіскай калбе ,нібыта не калбекае)?
5. Як быць з тым, што "сармацкі тып" шляхціца(дзікі, ваяр, кансэрватар,сатрап) ў другой палове 18 ст. адыходзіць паволі ў мінулае і яму на змену выходзіць адукаваны па-эўрапейску, валодаючый французкай мовай, лепей чым польскай шляхтюк-ліцьвін, узброяны навукамі і прагай да асветніцкай справы?

6. Як быць з тым, што ўзровень ведаў больш-меньш дакладнай гісторыі быў ня тое што нізкі, а быў поўным міфаў, небыліц, паданьняў і лягенд? У якіх рамантыкі пачувалі сабе вельмі ўтульна, але што нам з таго? Міфы разбіваюцца, лягенды забываюцца.
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

gervasij (19.05.12 11:34) писал(a):
На падставе чаго робіцца выснова - Міцкевіч -не мае да сучаснай Вялікалітвы (Беларусі) ніякага дачыненьня?! ))

Ведаеце,якая зямля называлась Белай Русью напрыканцы 18 ст. і яшчэ ў другой палове 19ст.?

На падставе крыніц - Успамінаў пляменьніцы Тадэвуша Рэйтана,Ганны (Наваградчына) і Гелены Скірмунт (Піншчына) .
Для першай (яе кніга выйшла ў 1854г.) - Белая Русь каля Полацка і Віцебска, там быў маёнтак (адна з частак) роду Рэйтанаў і яе ******* захапілі-акупавалі ў 1772г.
Для другой- Белая Русь пачыналась за Бабруйскам, але чаму яна Белая і што гэта такое , яна-ліцьвінка з -пад Пінска, дакладна ня ведала нават ў 1864г.

Задайцесь пытаньнем , дзе была Літва Міцкевіча, Рэйтана, Манюшкі, Багушэвіча, Корсака, Валадковіча, Радзівілла, Сапегі, Тызенгаўза, Хадкевіча .. і яшчэ некалькіх мільёнаў ліцьвінаў.
Рабіце высновы.

Калі Вы можаце прывесьці дзесяткі цытат "Я-ліцьвін" з успамінаў Вашых дзеячоў культуры, мастацтва, палітыкі 18-19стст. з тэр. ад Палангі да Кернава, буду Вам вельмі ўдзячны.
А пакуль.. тэма Ліцьвіны.
http://secret-r.net/forum/viewtopic.php?t=954
O kodel tik maža dalis Lietuvos?? Įsimink Lietutuva daug didesnė ir deje to Lietuvoje niekad negyveno baltarusiai todėl niekas nepasakė "Я-ліцьвін" o kalbėdami su lenku galėjo pasakyti 'ja litwin' kas lietuvių kalboje reiškia - aš lietuvis.
http://www.theeuropeanlibrary.org/ex....html?id=97653

--------------------
Литвин=Литовец
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

gervasij (19.05.12 12:08) писал(a):
Цытата з вашага артыкула:
"Начну с двух переводов Мицкевича на литовский язык, необычных в нескольких отношениях. Первый из них был сделан еще в 1822 году, но оставался в рукописи более ста лет, будучи напечатан лишь в 1929-м. Переведенная повесть носит название «Живиля» («Žywila»); ее литовский перевод включается как составная часть в романтическую историю Великого княжества, «Деяния древних литовцев и жемайтийцев». Автором этого сочинения был Симонас Даукантас, он же Шимон Довконт, в то время студент Виленского университета (Вильнюс), в котором учился и Мицкевич."

Тут наўмыснае скажэньне поўнага назову твора.З "пестні выкінуты словы".
Поўны назоў павінен гучаць так:
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių; Sposób starych Litwinów, Auksztotów i Żmudzinów [PL]
Вложение 29340

Ужо адно гэта прымушае сумневацца ў тым, што аўтар знаёмы з тэкстам Даўконта.

Шукаем далей. Даўконт у свой час напісаў "Гісторыю Жмудзі", якую яму не даў надрукаваць Мацей Валанчэўскі (жмудскі біскуп), які сам нешта гістоарычнае пісаў. Гэта "Гісторыя Жмудзі" час ад часу, у біяграфіях Даўконта ці не згадваецца, ці падмяняецца "Гісторыей Летувы".

Таму ,да Вас тры пытаньня:
1. Чаму з першай кніжкі выкінуты "аўкштайты"?І як, у гэтым выпадку, быць з ліцьвінамі (куды іх прышчапіць?)

2. Чаму вашыя грамацеі-Міцкевічаведы ня ведаюць, што з імі рабіць і таму выкідаюць іх на сьметнік, як і Вы?

3. Як быць з "Гісторыей Жмудзі" (з падменай паняцій)?
4. Як быць са жмудам Мацевічам, калегай Дамейкі (сам Дамейка, зразумела, ліцьвін, хоць на летувіскай калбе ,нібыта не калбекае)?
5. Як быць з тым, што "сармацкі тып" шляхціца(дзікі, ваяр, кансэрватар,сатрап) ў другой палове 18 ст. адыходзіць паволі ў мінулае і яму на змену выходзіць адукаваны па-эўрапейску, валодаючый французкай мовай, лепей чым польскай шляхтюк-ліцьвін, узброяны навукамі і прагай да асветніцкай справы?

6. Як быць з тым, што ўзровень ведаў больш-меньш дакладнай гісторыі быў ня тое што нізкі, а быў поўным міфаў, небыліц, паданьняў і лягенд? У якіх рамантыкі пачувалі сабе вельмі ўтульна, але што нам з таго? Міфы разбіваюцца, лягенды забываюцца.
Працы
Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822).
Istorija žemaitiška (1838).
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845).
Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (1850).


http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...82%D0%B0%D1%81Tai visai skirtingi veikalai

--------------------
Литвин=Литовец
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

gervasij (14.05.12 16:17) писал(a):
Міцкевіч -наш! Польскі ў другую,летувіскі ў апошнюю чаргу. цыпрыян Норвід , сучасьнік, не лічыў Міцкевіча польскім патрыётам. ды, і ўвогуле, перад тым ,як прычапіць Міцкевічу ярлык на польскасць, пачытайце моцна артыкул "Ці быў атруты Адам Міцкевіч?". Гэтая гісторыя яшчэ чакае раскруткі на поўніцу.
Каб ведаць, адкуль такія "грунтоўныя "веды ў Міцкевіча пра летувісаў і г.д., трэба ведаць, па чыім творам ён вывучаў гісторыю (Стрыйкоўскі, напрыклад) і пад чыім кіраўніцтвам праходзіў цяжкую студэнцкую адукацыю (Лялевель, напрыклад). Можаце сабе ўявіць, якія веды пра мінуўшчыну маглі быць у навукоўцаў канца 18,пач.19 стст. А гэты прафэсар, хоць і карыстаўся прыхільнасцю студэнтаў, быў рамантык ды яшчэ гадаванец гістарычнай школы сярэдзіны 18 стагоддзя. А рамантыкам уласьціва вялікая фантазія, вольныя гульні з гістарычнымі фактамі.
Польскасць Міцкевіча можна параўнаць з савецкасьцю беларусаў часоу савецкай улады. Але, калі ўлічваць, што сын Міцкевіча, магчыма "парупіўся" (пачысьціў) аб бацькавай літаратурнай спадчыне (як пішуць, зараз, магчыма, ня існуе ніводнага аўтэнтычнага дакумэнта А.Міцкевіча, якога б не кранулась рука сына).. можа, і ня было таго польскага духа... магчыма , былі нейкія казаньні ў бок "караняжаў"...
Ня трэба яшчэ спіхваць з шаляў тое, што з другой паловы 18 ст. (гэта па А.Мальдзісу), на Літве (сучаснай Беларусі) пачынае падымаць галаву яскравы ліцьвінскі патрыятызм, які супрацьстаіць "караняжскаму". І гэта вылівалась і ў склокі, і абразы і нават ў бойкі на шаблях на соймах. Міцкевіч рос на Наваградчыне, краі, які быў пад пятой алігархаў Радзівіллаў, якія не былі схільны да караняжаў. Ту нарадзіліся вядомыя ліцьвіны- Рэйтан,Касцюшка, тут ліцьвінам стаў паляка-русін па паходжаньню Генрык Жавускі, сябра Міцкевіча, які казаў, што калі яго ня будуць лічыць ліцьвінам, то страшэнна яго абразяць(!)... Іншыя сябры Міцкевіча (як і ён сам) займаліся вывучэньнем "беларушчыны" (Я.Чачот,напрыклад), філаматы-філарэты.... Адсюль ,наступным крокам ,ва ўмовах непарыўнасці вывучэньня, стала б ліцьвінская "беларускасць", каб ня паўстаньні супраць ********, ня войны, ня рэпрэсіі і ня эміграцыя, дзе ,пераважаючыя колькасна "караняжы" прыціскалі "ліцьвінаў"...
Напаслед, каб Міцкевіч быў палякам, а не "зрабіўся", ніхто б яго не аспрэчваў, даўно б махнулі рукой, як на Сянкевіча (з нашых,ліцьвінскіх падляшскіх татараў), які, каб прыдбаць славы на чужыне, зрабіўся першым польскім патрыётам... Так прасьцей і хутчэй.
Палякі могуць называць і Яна Матэйка (вядомейшага польскага мастака)палякам, але ён быў чэхам па паходжаньню, чэхам, магчыма і сканаў.

Іншымі словамі, нам ня трэба ставіць пытаньне - чый Міцкевіч? Ён -наш, да касьцей наш, а палякі -караняжы, няхай вышукваюць доказаў ягонай польскасці, як летувісы - ягонай летувіскасці.
Всем и так ясно Adomas Bernardas Mickevičius , Adam Bernard Mickiewicz
литовского - польского происхождениедо костей

--------------------
Литвин=Литовец
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

litvinas (19.05.12 00:10) писал(a):
Калі ласка, дакладную спасылку.
[/B]

В беседе со Стефаном Гарчиньским в Дрездене (1832) Мицкевич назвал себя «диким литовцем», имея в виду, прежде всего, свой нетрадиционный характер и независимость ума

Отрывки из трех литовских народных песен, записанные рукой Мицкевича в Париже, были изданы в 1927 году Михалом Бренштейном и Яном Отрембским: по ним видно довольно основательное владение литовской грамматикой.


http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/ve11.html[/QUOTE]


А таксама і тое, што гэтыя тэксты ён мог перапісаць аднекуль. Ёсць яшчэ вэрсія ,што гэтыя тэксты падрабілі.
Напрыклад,існуе меркаваньне, што ў Міцкевіча былі і беларускамоўныя (літвінскія ) тэксты, якія потым "згубіліся". Бо, трэба было ляпіць паляка-Міцкевіча, бяз "кампраметуючага" бэкграўнда.
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

litvinas (20.05.12 21:22) писал(a):
Всем и так ясно Adomas Bernardas Mickevičius , Adam Bernard Mickiewicz
литовского - польского происхождениедо костей
Можа ў вас ёсць запіс рукой Міцкевіча - "Адомас Міцкявічус"? Бо, як пішуць вашыя знаўцы, ён вельмі добра валодаў летувіскай граматыкай... дык, можа ,дзе на вольных аркушах сваіх выданьняў накрэмзаў- "Адамс..Адомс...Адамас.. Адомас.."і г.д.?

Ведаеце, каб пра косткі нешта казаць, трэба пра гэтыя косткі нешта ведаць.

Напрыклад, кім былі бацькі , дзяды, прадзяды, прапрадзяды па бацькоўскай і матулінай галінах (гэта толькі 100 год=4 калена), ну і г.д. Ведаеце? Можаце , каб ужо кропку паставіць, распавесьці мне ягоны радавод за 200 год? З падзелам на летувісаў і палякаў,зразумела.Гэта ,прыкладна , 256 чалавек.

Спасылка на Радуню, Радунь, нібыта калыску "летувіскага" роду ,не спрацоўвае. Бо, гэтая зямля, спустошаная ў свой час крыжакамі потым засялялася беглымі прусамі- Бартамі, Гудамі і іншымі. Таму, як я разумею, няма сьведчаньняў таго, што продкі Міцкевіча прыплылі на каяках з Палямонам, а не збеглі "па зямлі, як по суху" ад крыжацкай навалы пад нашу апеку. І ,што яшчэ горш, што ягоныя продкі не прыйшлі ў Радунь ,як каланізатары, з Усходу.

Последний раз редактировалось gervasij; 24.05.12 в 12:02.
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

litvinas (20.05.12 02:10) писал(a):
Працы
Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822).
Istorija žemaitiška (1838).
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845).
Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (1850).


http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...82%D0%B0%D1%81Tai visai skirtingi veikalai

--------
Маеце рацыю. Сапраўды ,два розных твора, толькі чамусьці ў пазьгнейшым на падмостках з'яўляюцца яшчэ і аўкштайты. Вы гэты твор чыталі? Можаце падзяліцца?
--------
Але ,ў астатнім... "Гісторыя Жмудзі" , пасля смерці Даўконта, выходзіць як.. "Гісторыя Летувы", тут я не памыліўся? Можаце і гэты твор выдаць нам?

Як я заўважыў, з артыкула Венцловы, Даўконт , хоць і сялянін па паходжаньню, а гарб..батага ляпіў як сапраўдны іезуіт. Нават ,Міцкевіч яго не падтрымаў. Яшчэ адзін цікавы момант (як ствараюць міфы). Спачатку Венцлова кажа, што магчыма , Міцкевіч ведаў Даўконта, бо хадзілі ў адзіны клас (хоць Даўконт быў старэйшы за Міцкевіча)...потым , у артыкуле з'яўляюцца словы - "школьныя таварышчы". Дык, яны хоць ведалі ў школе адзін аднаго, ці былі "неразлей вада"?
......

ДАУКАНТАС
Симанас (1793-1864) - литов. историк. Сын крестьянина. В 1825 окончил Вильнюсский ун-т. В 1822 написал "Деяния древних литовцев и жемайтов", в дальнейшем - ряд др. работ по истории литов. народа. В "Истории Литвы с древнейших времен" и др. трудах Д. романтически идеализировал ист. прошлое Литвы (особенно до 15 в.). Считал, что крепостное право занесли в Литву чужеземные паны и ксендзы. В то же время Д. признавал несправедливыми феод. повинности, а сопротивление крестьян взысканию этих повинностей - обоснованным. Землю, к-рую обрабатывали крестьяне, считал собственностью крестьян, захваченной помещиками. Д. первым показал реакц. роль католич. церкви в истории литов. народа как организатора и соучастника набегов тевтонских рыцарей на Литву.
Соч.: Darbay senuju, lietuviu yr zemaycziu, Kaunas, 1929; Lietuvos istórija, Plymouth, 1893; Budas senoves lietuviu, kalnenu ir zemaiciu, Kaunas, 1935.
Лит.: Очерки по истории философской и обществ.-политич. мысли народов СССР, т. 2, М., 1956; Lietuvos TSR istorija, t. 1, Vilnius, 1957.
Ю. И. Жюгжда. Вильнюс.

Дык, што гэта за тры летувіскіх народа - летувісы, аўкштайты і жамайты?
 

Kutis Kutis в оффлайне

графоман
Сообщений: 7 421

Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный

gervasij (24.05.12 11:33) писал(a):
А таксама і тое, што гэтыя тэксты ён мог перапісаць аднекуль.
Вы часто для себя записывайте тексты вам незнакомого языка? Скажите, когда в последний раз это делали и зачем?

Ёсць яшчэ вэрсія ,што гэтыя тэксты падрабілі.
Кто об этом утверждает, огласите список.

--------------------
Lythwaniam appelant Auxstote
Codex epistolaris Vitoldi
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

Kutis (24.05.12 12:00) писал(a):
Вы часто для себя записывайте тексты вам незнакомого языка? Скажите, когда в последний раз это делали и зачем?Кто об этом утверждает, огласите список.

Па-першаму параграфу:

Гэта даволе проста, напрыклад, калі б нехта нешта мне падсунуў на жамойцкай калбе, старажытнае, маючае цікавасць для мяне з пункту гледжаньня разтрушчваньня нейкіх вашым мітаў, я б ,вядома, як аматар гісторыі, занатаваў бы.. на ўселякі выпадак, каб потым пры дапамозе найміта-талмача разабрацца, што там напісана. Варыянтаў можа быць мільён.
Трэба дакладна ведаць, дзе ,калі, навошта Міцкевіч занатаваў гэтыя тры песьні. Павінна быць нейкая навуковая лягенда вакол запісаў.
Добры прыклад: пячатка Міндава,якую скланяюць ,як фальсіфікат і як праўдзівую.
http://galinaartemenko.livejournal.com/5192.html
Як раней, дык і зараз ствараюцца падробкі ці аспрэчваюцца маючыюся ў наяўнасьці артэфакты ,дзеля палітычных і іншых мэтаў. Нічога дзіўнага.

=======

Па -другому пункту.. Гэта мая вэрсія. Можаце выкарыстоўваць. А чаму я так мяркую, бо абапіраюсь на артыкул "Ці быў атруты Адам Міцкевіч", дзе напісана, што ёсць вялікія сумневы ў тым, што зараз захавалася нешта ў паперах Міцкевіча, што не прайшло бы "цэнзуры" ягоных нашчадкаў.

І, калі ўжо пайшла гаворка пра фальшаваньне гісторыі, дык калі былі схоплены расейцы на тым, што даволе адвольна тлумачаць некаторыя месцы нашай гісторыі (са збораў у сотні тысяч старонак дакумэнтаў друкуюцца сотні ці тысячы старонак) , дык, чаму гэтым не займацца нашых "братам"- палякам? Там забыліся, тут падмазалі, пашкрабалі татарына ці яшчэ што, вось вам і новая старонка гісторыі...

Кутіс, адкажыце на пытаньне. Вось адсюль, з Вялікалітвы (Беларусі) складваецца ўражаньне,што ў вас на Летуве, гісторыкі ўсе, як адзін , дуюць на млын адзінапрынятай і зацьверджанай дзяржавай вэрсіі гісторыі. Без асаблівых скокаў направа ці налева. Так гэта, ці існуюць сваі "беларусафілы", "палонафілы", проста шукальнікі гістарычнай праўды а таксама, летувіскія "Фаменка і Насоўскія"?
Вы, як заўзятар ,сідзячы ня першы год на гістарычных трыбунах, бачыце, што ў нас існуе шмат гістарычных плыняў, якія ідуць насуперак яшчэ дапатопнай дзяржвэрсіі, пры гэтым яшчэ і паміж собку змагаюцца за месца пад сонцам.
Напрыклад - ліцьвіны (розных адгалінаваньняў),"балтахвалы"-этнакасманаўты, ... ёсць яшчэ варожыя -5 калона маскалізацыі -заходнерусісты, 5 калона паланізацыі-картпалякі ... чаго толькі няма.. і кожны мае сваё бачаньне гістарычнага працэсу.
Як у вас з гэтым?
 

Kutis Kutis в оффлайне

графоман
Сообщений: 7 421

Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный

gervasij (24.05.12 14:14) писал(a):
Па-першаму параграфу:

Гэта даволе проста, напрыклад, калі б нехта нешта мне падсунуў на жамойцкай калбе, старажытнае, маючае цікавасць для мяне з пункту гледжаньня разтрушчваньня нейкіх вашым мітаў, я б ,вядома, як аматар гісторыі, занатаваў бы.. на ўселякі выпадак, каб потым пры дапамозе найміта-талмача разабрацца, што там напісана. Варыянтаў можа быць мільён.
Трэба дакладна ведаць, дзе ,калі, навошта Міцкевіч занатаваў гэтыя тры песьні. Павінна быць нейкая навуковая лягенда вакол запісаў.
И для того, что бы понять, что там записано вы еще раз будете переписывать тот самый текст, на вам непонятном языке. Нелепо звучит.

А почему не предположит, что Мицкевич знал и литовский язык? Чем эта версия вам ненравитца, кроме эмоционального порыва отбрасывать все литовское? Вед он в свою лекцию тоже вписал некоторые литовские слова или та лекция тоже фальшива?

Добры прыклад: пячатка Міндава,якую скланяюць ,як фальсіфікат і як праўдзівую.
Не знаю не одного историка, который подтвердил бы оригинальность этого рисунка.


Па -другому пункту.. Гэта мая вэрсія.
ваша версия это не аргумент.

--------------------
Lythwaniam appelant Auxstote
Codex epistolaris Vitoldi
 

gervasij gervasij в оффлайне

ветеран
Сообщений: 905

gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный gervasij популярный

Kutis (24.05.12 15:01) писал(a):
И для того, что бы понять, что там записано вы еще раз будете переписывать тот самый текст, на вам непонятном языке. Нелепо звучит.

А почему не предположит, что Мицкевич знал и литовский язык? Чем эта версия вам ненравитца, кроме эмоционального порыва отбрасывать все литовское? Вед он в свою лекцию тоже вписал некоторые литовские слова или та лекция тоже фальшива?

Не знаю не одного историка, который подтвердил бы оригинальность этого рисунка.

ваша версия это не аргумент.
Нармалёва гучыць. Мне падсунулі мятую паперку- палявыя дасьледваньні , ці я убачыў у нейкай газэце, занатаваў і падпісаў, дзе, калі , ад каго. Проста і густоўна...
Іншая справа, што яны проста фігуруюць, як знойдзеныя ў архівах(насамрэч, мы ня ведаем, дзе, хто і як знайшоў гэтыя вершыкі) Міцкевіча, але з гэтага робіцца выснова - "ЁН ВЫДАТНА ВЕДАЎ ЛЕТУВІСКУЮ ГРАМАТЫКУ!".. Разумееце, доказамі такога кшталту можна толькі саміх сабе упэўніць у сваёй рацыі. Згодны?

Можа Міцкевіч і ведаў летувіскую калбу, бо практыку адбываў у Коўна, дзіва б было ,калі б не змог сяляніна папрасіць дровы прынесьці ці вады... Толькі гэта не дае нам падставаў, каб казаць, Міцкевіч- летувіс, Міцкевіч-паляк. Бо, пранцузкую ён ведаў лепей чым польскую, бо ягоную польскую самі паякі крытыкавалі, бо "ненастаяшчая, не караняжская"...Дык, мо,ён -пранцуз?
І .дарэчы, аўтарытэтная польская літаратурная галава, Цыпрыян Норвід, казаў, што Міцкевіч не польскі патрыёт.

Ведаеце, аднойчы, з чужыны,Міцкевіч папрасіў Дамейку даслаць яму гістарычныя "штудыі" Стрыйкоўскага. Гэта добра ілюструю крыніцу рамантычнага надхненьня спадара Адама. А таксама , узровень дакладных ведаў ім гісторыі ВКЛ. Метрыку ён, у вочы не бачыў, Статут.. магчыма, не трымаў, і яшчэ шмат чаго, дакументальнага не гартаў. ...

2. Наконт малюнка. Вось я вам і кажу. Што , дзеля сваіх мэтаў, добрыя людзі могуць пайсці і на падробку.. Чаго ня зробіш, дзеля "ісціны".


3. Нешта я ня адтрымаў адказу на галоўнае пытаньне. Вы што, вырашылі зноў ігнараваць смажанае? Гаворка пра гістарычныя плыні ў летувіскай гістарычнай навуцы і калянавуцы.
4. Мая вэрсія -гіпотэза, якая патрабуе праверкі))
 

Kutis Kutis в оффлайне

графоман
Сообщений: 7 421

Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный Kutis популярный

gervasij (24.05.12 17:30) писал(a):
Нармалёва гучыць. Мне падсунулі мятую паперку- палявыя дасьледваньні , ці я убачыў у нейкай газэце, занатаваў і падпісаў, дзе, калі , ад каго. Проста і густоўна...
А может вы попросите того человека перевести вам текст

Можа Міцкевіч і ведаў летувіскую калбу, бо практыку адбываў у Коўна, дзіва б было ,калі б не змог сяляніна папрасіць дровы прынесьці ці вады... Толькі гэта не дае нам падставаў, каб казаць, Міцкевіч- летувіс, Міцкевіч-паляк. Бо, пранцузкую ён ведаў лепей чым польскую, бо ягоную польскую самі паякі крытыкавалі, бо "ненастаяшчая, не караняжская"...Дык, мо,ён -пранцуз?
Но и не опровергает, что он не мог быть литовцем.

4. Мая вэрсія -гіпотэза, якая патрабуе праверкі))
Она не стоит того, чтобы ее выдавать как некую гипотезу 3 лиц.

--------------------
Lythwaniam appelant Auxstote
Codex epistolaris Vitoldi
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

gervasij (24.05.12 11:33) писал(a):
В беседе со Стефаном Гарчиньским в Дрездене (1832) Мицкевич назвал себя «диким литовцем», имея в виду, прежде всего, свой нетрадиционный характер и независимость ума

Отрывки из трех литовских народных песен, записанные рукой Мицкевича в Париже, были изданы в 1927 году Михалом Бренштейном и Яном Отрембским: по ним видно довольно основательное владение литовской грамматикой.


http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/ve11.html

А таксама і тое, што гэтыя тэксты ён мог перапісаць аднекуль. Ёсць яшчэ вэрсія ,што гэтыя тэксты падрабілі.
Напрыклад,існуе меркаваньне, што ў Міцкевіча былі і беларускамоўныя (літвінскія ) тэксты, якія потым "згубіліся". Бо, трэба было ляпіць паляка-Міцкевіча, бяз "кампраметуючага" бэкграўнда.[/QUOTE]

During his stay in Paris, A.Mickevičius in the evenings played chess, and sang Polish and Lithuanian songs with his friend Liudmilew Korylski (supposedly his real name was Liudvikas Kobeckis, born in Telšiai). Once (that happened in apartment in Batignol rue de la Santé in 1851 or 1852) A.Mickevičius interrupted singing and noticed, that in Lithuanian they sang incorrectly. He took a sheet of paper and wrote down a correct version. A.Mickevičius's daughter Marja Górecka preserved the sheet with autograph, and her son Wladyslaw published it for the first time in 1908. The sheet contains fragments of three Lithuanian songs, and it is the only known autograph of A.Mickevičius in Lithuanian. Various (mostly linguistic) investigations of the autograph proved that Lithuanian language was not alien to A.Mickevičius - he understood what he was singing and what he wrote down.
Вот просто интересно Литовский текст Мицкевича поделка А белоруский
точьнее литовцо-руссий пропал .
Я ещё о литовцо-русском тексте Мицкевича неслышал дайте сылочьку только не литовцо-русскаю так как они занимаются фальсификацией ,я об этом приводил много примеров.
И ещё почему литовцо-руссы даже издиваетса над литературным наследием Мицкевича ?
Одним из первых его произведений была «Живиля», в котором героиня — литовская девушка Живиля убивает своего возлюбленного за то, что тот впускает в родной город русских. Это было одним из первых его произведений, переведённым на иностранный (литовский) язык Симоном Даукантосом в 1819 году

Как же перевести произведения Živilė на литовцо-русский ?
И кто ис литовцо-русских знают что токое за Živilė и что оно значит на литовцо-русском?

Последний раз редактировалось litvinas; 24.05.12 в 21:17.
--------------------
Литвин=Литовец
 

Volon Volon в оффлайне

новичок
Сообщений: 31

Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный Volon популярный

Да наш он общий, чего тут спорить, он в Речи Посполитой родился, и мы и поляки имеем полное право считать его своим.

--------------------
Понтий Пилат
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

Интересно откуда А.Мицкевичь знал токое чисто литовское имя Живиле,Гражина и почему он выбрал имено эти имена для своих героинь.
Тут много можно писать о каждом произведение и найти множесттво ,множество прикосновение с Литвой .
А вот литовцо русы А.Мицкевича вспомнили недавно
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B2%D1%96%D1%87
Беларускія пераклады
Выбраныя творы. Мн., 1955;
"Зямля навагрудская, краю мой родны..." Мн., 1969;
Пан Тадэвуш. Мн., 1985;
Да Нёмна. Мн., 1998;
Санеты = Sonety. Мн., 1998;
Дзяды = Dziady. Т. 1-2. Мн., 1999.
Свiцязь

--------------------
Литвин=Литовец
 

litvinas litvinas в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 197

litvinas на старте

Дык, што гэта за тры летувіскіх народа - летувісы, аўкштайты і жамайты?

Тут читай всю книгу и ни где не найдёш чтобы шёл разговор о триох народностей Литвы везде пишится сами себя они называли литовцами,горцами(kalnėnais) или (которые живут выше)aukštėjais и жемайты
Тут разговор только о аукштайты и жемайты что те и те литовцы .

--------------------
Литвин=Литовец
Страницы: 1  2  3  4  5  6  12  из  28
 
Быстрый переход
[]
Вверх
HOSTER.BY: профессиональный хостинг и регистрация доменов .BY
Более 35000 сайтов выбрали нас. Присоединяйтесь!
 
РЕСУРСЫ ПОРТАЛА
   Все ресурсы